Contact Us

Maltese   English

Impjant ta’ Trattament Mekkaniku u Bijoloġiku 

Ġewwa l-Kumpless tal-ECOHIVE hemm ukoll l-Impjant ta’ Trattament Mekkaniku u Bijoloġiku. B’investiment ta’ €50 miljun, u parzjalment iffinanzjat mill-Unjoni Ewropea taħt il-Fond ta’ Koeżjoni, l-Impjant ta’ Trattament Mekkaniku u Bijoloġiku fit-Tramuntana ta’ Malta (Malta North Mechanical and Biological Treatment Plant) twaqqaf fi Frar 2016.

L-Impjant ta’ Trattament Mekkaniku (Mechanical Treatment Plant (MTP)) jintuża biex jiġi ssegregat l-Iskart Solidu Muniċipali (Municipal Solid Waste (MSW)) u għandu l-kapaċità li jirċievi u jittratta 66,000 tunnellata fis-sena ta’ skart reżidwu mid-djar. Din il-faċilità tissepara skart tal-metall tal-ħadid u metall mhux tal-ħadid, tiżola frazzjonijiet kalorifiċi għoljin għal karburant li jiġi mill-iskart (refuse derived fuel (RDF)), u teżamina l-fazzjonijiet organiċi u dak li hu skartat. Il-metalli u l-frazzjonijiet kalorifiċi għoljin għal karburant li jiġi mill-iskart (high calorific fractions for refuse derived fuel (RDF)) jiġu ppreparati għall-esportazzjoni waqt li l-fazzjoni organika tgħaddi minn trattamenti ulterjuri fl-Impjant ta’ Diġestjoni Anerobika (AD Plant) li għandu l-kapaċità li jipproċessa 39,000 tunnellata ta’ fazzjoni organika fis-sena. Bis-saħħa ta’ dan il-proċess ta’ trattament tal-iskart, jiġi maħluq bijogass b’mod naturali. Dan jiġi rikoverat u użat biex jinħoloq l-elettriku.

Last updated on 05/10/2020


ECOHIVE Complex, Tul il-Kosta, Naxxar NXR9030

80072200