Contact Us

Maltese   English
  • 14.EcoHive

    .

Ħarsa Ġenerali tal-Proġett


ECOHIVE huwa l-ikbar investiment li qatt sar fis-settur tal-immaniġjar tal-iskart; li ser imexxi lil Malta lejn ekonomija ċirkolari.

L-istess bħalma n-naħal għandu rwol doppju; idakkar il-fjuri, frott u ħxejjex kif ukoll jipproduċi l-għasel,  dan il-proġett ser jipproċessa l-iskart bl-iktar mod sostenibbli u juża r-riżorsi bl-iżjed mod effiċjenti u fl-istess waqt  jibdlu f’riżorsi prezzjużi ukoll – enerġija u kompost agrikolu. Għalhekk l-isem: ECOHIVE.

“ECO” tgħaqqad l-ambjent u s-sostenibbiltà, waqt li “HIVE” tfakkarna fil-kaxxa tan-naħla, attiva u mimlija enerġija.

      

EcoHive Energy
EcoHive Recycling
EcoHive Organic
EcoHive Hygienics

EcoHive RecyclingIL-FAĊILITÀ TAL-ENERĠIJA MILL-ISKART HIJA MAĦSUBA BIEX TIPPROĊESSA L-ISKART LI MA JISTAX JIĠI RRIĊIKLAT FAĊILMENT.

Ibbażata fuq it-teknoloġija tal-moving grate, din il-faċilità ser tittratta 40% tal-iskart mhux riċiklabbli ġġenerat minn Malta waqt li tevita li jintrema fil-miżbla.

Enerġija fil-forma t’elettriku u sħana ser tkun iġġenerata b’dan il-proċess ukoll. Infatti, ser jinħoloq madwar 126GWh f' elettriku kull sena. Dan minbarra l-produzzjoni elettrika li mistennija li tinħoloq mill-impjant ta’ pproċessar tal-iskart organiku li ser jipproduċi ukoll kompost għal użu agrikolu.

B’kapaċità ta’ 192,000 tunnellata fis-sena, dan l-investiment ta’ €185 miljun huwa mistenni li jiġi kkumissjonat f’Diċembru 2026.  

   

EcoHive Recycling


IL-FAĊILITÀ TAL-IRKUPRU TAL-MATERJALI ĠDIDA SER TKUN QED TIRĊIEVI U TIPPROĊESSA TAĦLITA TA’ RIĊIKLABBI.

B’investiment t’€20 miljun, il-Faċilità tal-Irkupru tal-Materjali hija mistennija li jkollha kapaċità annwali ta’ 70,000 tunnellata. Il-Faċilità tal-Irkupru tal-Materjali ġdida ser tkun qed tirċievi u tipproċessa taħlita ta’ riċiklabbi – jiġifieri karta, plastik u metall – bis-saħħa ta’ proċess ta’ separazzjoni awtomatizzat. L-iskart ser jgħaddi minn serje ta’ proċeduri li jirfinaw il-fluss ta’ materjal, u jagħmlu estrazzjoni ta’ materjali speċifiċi li jistgħu jiġu rriċiklati u li jwasslu għal materjali għar-riċiklar ta’ kwalità iktar għolja.  

L-impjant huwa mistenni li jiġi kkumissjonat fl-2024. 

FAĊILITÀ ĠDIDA GĦALL-IMMANIĠĠJAR TAL-ISKART SE TKUN QED TIMMASIMIZZA L-VALUR TAL-ISKART GOFF BIEX JINBIDEL F'RIŻORSI ĠODDA.

Din il-faċilità se tkun qed taċċetta skart goff li ġej minn skips. Permezz ta’ din il-faċilità skart goff se jkun qed jiġi sseparat biex b’hekk jiġu rkuprati materjali ta’ valur u jitnaqqas l-skart li jmur fil-miżbla. Din il-faċilità mistennija tirċievi u tissepara madwar 47,000 tunnellata ta’ skart goff fis-sena biex b’hekk intejbu r-rata ta’ riċiklaġġ.

B’investiment t’aktar minn €10 miljuni, din il-faċilità, mistennija tibda topera fl-2025.
EcoHive RecyclingL-IMPJANT TAL-IPPROĊESSAR ORGANIKU SER IKUN QED JIKKONVERTI SKART ORGANIKU F’BIOGASS U KOMPOST AGRIKOLU.

Din il-faċilità hija mistennija li tipproċessa madwar 74,300 tunnellata ta’ skart organiku fuq bażi annwali.

Madwar €50-il miljun ser jiġu investiti biex jitnaqqas il-volum ta’ skart biodegradabbli li jmur fil-miżbla u biex jiġi aċċertat li nkunu qed nagħmlu użu massimu tal-iskart billi nibdluh f’riżorsa.

EcoHive Recycling


FAĊILITÀ ĠDIDA TA' INĊINERATUR (THERMAL TREATMENT FACILITY), LI SER TIEĦU POST DIK TAL-MARSA.

Din il-faċilità, li ser tifforma parti mill-proġett ECOHIVE ukoll, ser tipproċessa skart perikoluż bħal skart kliniku u farmaċewtiku billi tuża teknoloġija tajba għall-ambjent.

Aħbarijiet Riċenti


ECOHIVE Complex, Tul il-Kosta, Naxxar NXR9030

80072200